Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Forkøbsret

V.L.K. af 18. november 2013 V.L.B.-2573-13 (8206.2013.80)

Den 23. august 2013 anmeldte A et arealoverførselsskøde. Tinglysningsretten afviste at tinglyse skødet, da en servitut, som var tinglyst på ejendommen, ikke var iagttaget  I servitutten, som gav forkøbsret til tredjemand, var bl.a. anført ”den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende landbrugsejendom matr. nr. xx og yy”. Efter at servitutten var tinglyst, blev ejendommen tilført yderligere matrikelnumre. På et tidspunkt frasolgte kærende disse matrikelnumre igen og gjorde under kæremålet gældende, at forkøbsretten ikke omfattede de senere tilkøbte matrikelnumre, som nu blev frasolgt igen.  

Landsretten lagde til grund, at de senere tilkøbte matrikelnumre var blevet en del af ejendommen, og da forkøbsretten omfattede ”den mig tilhørende landbrugsejendom” kunne det ikke udelukkes, at forkøbsretten også omfattede disse matrikelnumre, og stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse.