Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Beregning af kærefristen

V.L.K. af 18. februar 2013 V.L.B.-0239-13 (8206.2013.5)

Tinglysningsretten havde på to forskellige tidspunkter afvist at tinglyse en deklaration om kreditorbeskyttelse vedrørende to identiske anmeldelser på samme ejendom.

Tinglysningsretten anførte i forbindelse med kæremålet, at kærefristen var overskredet.

Landsretten bemærkede, at deklarationen var blevet anmeldt til tinglysning to gange. Den første afvisning var ikke blevet kæret, og der kan ikke ved at genanmelde det samme dokument til tinglysning skabes en ny kæreadgang. Tinglysningsrettens to afvisningsbegrundelser var reelt identiske, og den fejlagtigt forskellig ordlyd i begrundelserne kunne ikke bevirke, at den seneste afvisning kunne kæres.

Landsretten afviste derfor kæremålet.