Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

18 feb 2013

Tinglysningsretten

Notering af særeje/gave

Dom afsagt: 18. februar 2013

V.L.K. af 18. februar 2013 V.L.B.-0227-13 (8206.2013.4)

Tinglysningsretten afviste at notere særeje vedrørende et sommerhus erhvervet ved en gave på kr. 87.000. Den samlede købesum for sommerhuset var på 700.000 kr. Tinglysningsretten henviste til, at gavemoment ikke var tilstrækkeligt til notering af særeje.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse, idet Landsretten tiltrådte, at gavemomentet ikke var så væsentligt, at begæringen om notering af særeje kunne tages til følge.