Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Delskøde

V.L.K. af 4. marts 2013 V.L.B.-0411-13 (8206.2013.7)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse et delskøde på en ejendom, idet det solgte areal var angivet til at værre større end det samlede areal for ejendommen, der var registreret i tingbogen. Endvidere var de berørte to matr.nr. ikke identificeret ved delnumre.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse, idet landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens krav om, at begge matr.nr. skulle have været nævnt i skødet under handlens omfang, ligesom landsretten heller ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens krav om angivelse af delnumre på tinglysningsridset. Landsretten bemærkede endvidere, at der ikke fandtes grundlag for at tilsidesætte afgørelsen selvom, det fremgik af den vedhæftede skematiske redegørelse, at den ene matrikel skulle inddrages under den anden matrikel i forbindelse med arealoverførslen, hvilket var forklaringen på det solgte areals størrelse.