Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Gensidig forkøbsret

V.L.K. af 16. august 2013 V.L.B.-1490-13 (8206.2013.61)

Den 4. juni 2013 anmeldte A et endeligt skøde. Ved skødet blev anpart 1 ud af 2 anparter i en ejendom opdelt i anparter overdraget. Skødet blev afvist, da der på ejendommen var tinglyst en samejeoverenskomst, hvori der var indsat en gensidig forkøbsret, og ejeren af anpart 2 ikke havde tiltrådt skødet.

Kærende gjorde gældende, at samejeoverenskomsten alene indeholdt en personlig gensidig forkøbsret for de ejere, der var på tidspunktet for samejeoverenskomstens oprettelse.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at samejeoverenskomsten måtte fortolkes således, at forkøbsretten kunne gøres gældende af de til enhver tid værende ejere af henholdsvis anpart 1 og anpart 2.  

Landsretten ophævede Tinglysningsrettens afgørelse og hjemviste sagen med henblik på tinglysning af skødet.