Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Registrering af tinglysningsfuldmagt

V.L.K. af 13. august 2013 V.L. B-1955-13

Tinglysningsretten havde afvist at foretage registrering af en tinglysningsfuldmagt bl.a. med henvisning til, at der som dokumentation for tegningsreglerne i en ejerlejlighedsvedtægt skulle fremsendes enten de originale vedtægter eller en kopi af disse bekræftet af de tegningsberettigede.

Efter Tinglysningsrettens praksis var det ikke tilstrækkeligt, at vedtægterne var bekræftet af en advokat.

Landsretten stadfæstede afgørelsen og henviste til, at landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens afgørelse om at afvise notering af fuldmagten, da landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens praksis med hensyn til dokumentation af tegningsberettigelse i en situation som den foreliggende.