Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Om generalfuldmagt – kan registreres, hvis krav til tl-fuldmagt opfyldes

V.L.K. af 26. september 2013 V.L.B.-1849-13 (8206.2013.65)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse et skøde, idet den generalfuldmagt, som var vedhæftet sagen, bl.a. ikke angav, hvilken ejendom der kunne disponeres over. Generalfuldmagten opfyldte således ikke i sig selv betingelserne i tinglysningslovens § 49 b og adgangsbekendtgørelsen § 6 eller§ 7. Tinglysningsretten ændrede i forbindelse med kæresagens behandling afgørelsen, og tinglyste det genanmeldte skøde med frist til fremsendelse af en tinglysningsfuldmagt, der opfyldte betingelserne i tinglysningslovens § 49 b og adgangsbekendtgørelsen § 6 eller § 7.

Kærende fastholdt kæremålet, selvom skødet nu var tinglyst med frist.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse med den begrundelse, at kærende ikke på grundlag af generalfuldmagten kunne have krævet, at skødet blev tinglyst, idet (general) fuldmagten alene kunne anvendes til udarbejdelse af en tinglysningsfuldmagt.