Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Retsanmærkning på omprioriteringspantebrev

V.L.K. af 22. april 2014 V.L. B-0714-14 (8206.2014.12)

Tinglysningsretten havde afvist at slette en retsanmærkning på et realkreditpantebrev om en foranstående hæftelse.

Tinglysningsretten anførte bl.a. i fremsendelsesskrivelsen til landsretten, at en ombytning efter tinglysningslovens § 40 forudsætter, at de efterstående hæftelser ikke opnår en ringere prioritetsstilling. Det nye realkreditpantebrev indeholdt andre vilkår og havde en anden afdragsprofil end det oprindelige realkreditpantebrev og en prøvelse af, hvorvidt de efterstående hæftelser opnåede en ringere prioritetsstilling, lå udenfor, hvad Tinglysningsretten skulle foretage, idet Tinglysningsretten alene havde en formel prøvelsespligt efter tinglysningslovens § 15.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse og henviste til de grunde, som Tinglysningsretten havde anført i fremsendelsesskrivelsen.