Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Udlejningsforbud vedr. klubværelser i vedtægt krævede alle ejeres samtykke

V.L.K. af 5. maj 2014 Sag 583/2014 (8206.2014.8)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse en bestemmelse i en ejerforeningsvedtægts § 16 stk. 2 hvorefter ”udlejning til klubværelser er ikke tilladt”, da en sådan indskrænkning i ejers råden over ejendommen krævede tiltrædelse af relevante ejere. Ejerne af ejerlejlighed nr. 7 havde gjort indsigelser imod forbuddet mod udlejning til klubværelse, idet ejerne af ejerlejlighed nr. 7 udlejede til klubværelser.

Landsretten var enig i at vedtægternes § 16 stk. 2 udgjorde et sådant indgreb i de enkelte lejlighedsejeres råden over lejlighederne, at beslutningen ikke kunne træffes alene ved kvalificeret flertal. Landsretten stadfæstede derfor Tinglysningsrettens afgørelse.