Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Pant i solanlæg

V.L.K. af 23. juni 2014 V.L.B.-0823-14 (8206.2014.16).

Den 27. marts 2014 afviste Tinglysningsretten at tinglyse et løsøreejerpantebrev med pant i et solanlæg efter reglerne i tinglysningslovens § 47, stk. 1. 
Tinglysningsretten henviste til, at pantsætningen burde ske efter reglerne om pantsætning af fast ejendom, idet anlægget måtte anses som bestemt til varig forbliven på ejendommen. Solanlægget bestod af en række solpaneler, som var monteret på en mark. 

Kærende havde nærmere redegjort for anlæggets placering og havde bl.a. anført, at panelerne let kunne fjernes eller udskiftes i tilfælde af skader. 

Landsretten ændrede afgørelsen  og udtalte, at kærende havde oplyst, at solpanelerne let kunne fjernes eller udskiftes i tilfælde af skader og på den baggrund kunne pantsætningen ske efter reglen i tinglysningslovens § 47.