Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Pantstiftende vedtægt afvist pga. tinglyst pantsætningsforbud

V.L.K. af 4. juni 2014 V.L.B.-0923-14 ( 8206.2014.22 )

På den pågældende ejendom var der tinglyst et pantsætningsforbud med en bank som påtaleberettiget. Pantsætningsforbuddet havde været aflyst, men var tinglyst på det tidspunkt, hvor ejerforeningen anmodede om, at deres vedtægter blev tinglyst pantstiftende på ejendommen. Tinglysningsretten afviste at tinglyse vedtægterne pantstiftende, da den påtaleberettigede bank skulle tiltræde anmeldelsen. Ejerforeningen kærede afgørelsen og gjorde bl.a. andet gældende, at banken havde været i ond tro, og at vedtægten derfor kunne tinglyses uden bankens samtykke. Tinglysningsretten anførte i fremsendelsesskrivelsen til landsretten, at afgørelsen efter oplysningerne i tingbogen var korrekt. Spørgsmålet om bankens gode eller onde tro, lå endvidere udenfor den bevisførelse, der kunne foretages for Tinglysningsretten.

Landsretten stadfæstede afgørelsen.