Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

22 aug 2014

Tinglysningsretten

Forhøjelse af pantstiftende beløb

Dom afsagt: 22. august 2014

V.L.K. af 22. august 2014 V.L.B.-1529-14 (8206.2014-42)

Tinglysningsretten foretog en forhøjelse af et pantstiftende beløb på alle ejerlejlighederne i en ejendom efter anmeldelse fra ejerforeningen i ejendommen. Det var ved anmeldelsen dokumenteret, at forhøjelsen af det pantstiftende beløb var vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling med mere end 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal, hvilket  var kravet efter ejerforeningens vedtægter. 
Tinglysningsretten havde endvidere påset, at foreningens tegningsregel var overholdt ved underskriften på anmeldelsen. 

Kærende gjorde bl.a. gældende, at der ikke var hjemmel til at tinglyse en forhøjelse af det pantstiftende beløb, idet beslutningen på den ekstraordinære generalforsamlingen ikke var lovlig bl.a. som følge af, at beslutningen var i strid med lighedsgrundsætningen. 

Tinglysningsretten anførte i fremsendelsesskrivelsen til landsretten, at forhøjelsen af det pantstiftende beløb umiddelbart var besluttet i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter, og at foreningens tegningsregel var overholdt. Herefter var Tinglysningsretten berettiget til at foretage forhøjelsen, idet en prøvelse af om beslutningen var i strid med lighedsgrundsætningen eller andet lå udenfor den prøvelse, som Tinglysningsretten skulle foretage. 

Landsretten stadfæstede afgørelsen.