Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

29 aug 2014

Tinglysningsretten

Krav om tingbogsmæssig legitimation for ægtefælle, der sad i uskiftet bo

Dom afsagt: 29. august 2014

V.L.K. af 29. august 2014 V.L.B.-1732-14 (8206.2014.45)

Adkomst på en fast ejendom, der var ejet af en nu afdød person, var på baggrund af meddelelse fra CPR-registeret opdateret til ”boet efter xxx”. Boet blev udleveret til efterlevende ægtefælle til uskiftet bo. I forbindelse med salg af ejendommen blev der anmeldt et betinget skøde, hvor ”boet efter xxxx” fremtrådte som sælger og den efterlevende ægtefælle tillige var indsat ved rollen sælger. Skødet blev afvist, da der ikke var tinglyst adkomst til den efterlevende ægtefælle.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at når aktiver efter en afdød udleveres til den efterlevende ægtefælle, indtræder den efterlevende ægtefælle i alle rettigheder og forpligtelser for afdøde. Hvis den efterlevende ægtefælle ønsker at disponere over afdødes aktiver, må han/hun sikre sig at være legitimeret hertil ved at tinglyse skifteretsattesten som adkomst.

Kærende gjorde gældende, at der ikke var pligt til at kræve mellemkommende dispositioner tinglyst, når blot den, der signerer et skøde, er legitimeret i henhold til tingbogen.

Landsretten stadfæstede afgørelsen i henhold til grundene.