Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Anmeldelse afvist pga. fuldstændigt cpr-nummer i bilag

V.L.K. af 29. september 2014 Sag 1728/2014 (8206.2014.47)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse et underpant i et ejerpantebrev bl.a. under henvisning til, at det fremgår af tinglysningsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, at dokumenter, der vedlægges i bilagsbanken ikke må indeholde personnumre. De vedhæftede bilag var et arveafkald og en skiftefuldmagt.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse.