Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

23 sep 2014

Tinglysningsretten

Servitut skulle anmeldes som påtegning til allerede tinglyst servitut

Dom afsagt: 23. september 2014

V.L.K. af 23. september 2014 Sag 1825/2014 (8206.2014.52)

Tinglysningsretten havde afvist at lyse servitut benævnt ”optionsaftale”, idet denne i stedet skulle lyses som påtegning til allerede tinglyst servitut af 14. marts 2013.

Landsretten fastslog, at  der er en sådan direkte sammenhæng mellem servitutten og servitutten lyst  den 14. marts 2013, at den nu anmeldte servitut skal anmeldes som påtegning hertil.

Landsretten stadfæstede derfor Tinglysningsrettens afgørelse.