Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

15 jan 2015

Tinglysningsretten

Digitalisering af ejerpantebrev

Dom afsagt: 15. januar 2015

V.L.K. af 15. januar 2015 V.L.B-2356-14 (8206.2014.69).

Anmeldelse om digitalisering af ejerpantebrev kr. 350.000 i Andelsboligbogen afvist, da det ikke var indsendt i original. 

Kærende gjorde i sagen gældende, at ejerpantebrevet kunne digitaliseres ved løs erklæring, idet et ejerpantebrev i Andelsboligbogen ikke er negotiabelt. 

Tinglysningsretten fastholdt afgørelsen og bemærkede i øvrigt, at panteretten ikke kunne udslettes i medfør af tinglysningslovens § 20, da udslettelse kun kan ske, såfremt det ville stå i misforhold til opstart af mortifikationssag. 

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse i henhold til grundene.