Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Omdannelse fra I/S til A.M.B.A.

V.L.K. af 23. oktober 2015 V.L.B-1353-15 (8206.2015.31)

Tinglysningsretten havde den 22. juli 2015 afvist en anmeldelse om notering af navneændring for Terslev Vandværk I/S, bl.a. under henvisning til, at overdragelsen til Terslev A.M.B.A. medførte en overgang fra en juridisk enhed til en anden juridisk enhed.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse. Omdannelse fra I/S til A.M.B.A. kunne således ikke noteres som navneændring, men måtte anmeldes som adkomstdokument.