Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Fraskrivelse af forkøbsret

V.L.K. af 1. december 2015 V.L.B-0834-15 (8206.2015.13)

Ejer af anpart 1 fraskrev sig en forkøbsret, som var gældende iht. en samejeoverenskomst.  Tinglysningsretten havde tinglyst skøde med frist til afgivelse af erklæring om, at den i skødet anførte påtaleberettigede, fortsat var materiel ejer af anpart 1, da der efter meddelelse om tvangsauktion ikke var tinglyst auktionsskøde til ham.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse bl.a. med henvisning til, at iagttagelse af en tinglyst forkøbsret måtte påses på tidspunktet for anmeldelse af skødet til tinglysning, og at en meddelelse om tvangsauktion ikke sikrede auktionskøberen den fornødne tingbogslegitimation.