Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Afvist delskøde

V.L.K. af 24. april 2015 V.L.B.-0030-15 (8206.2014.81)

Den 8. december 2014 afviste Tinglysningsretten at tinglyse et delskøde, da skødet ikke indeholdt angivelse af delarealets størrelse i kvadratmeter. Delarealets størrelse var alene anført i et vedhæftet bilag. 

Landsretten udtalte, at det følger af §2, stk. 3, jf. §1 i bekendtgørelse nr. 880 af 16. september 2009, som er udstedt i medfør af vurderingslovens §47A, at der i forbindelse med tinglysning af en overdragelse af et delareal af en fast ejendom til told- og skatteforvaltningen skal gives oplysning om delarealet størrelse angivet i kvadratmeter. Denne oplysning kan alene angives i skødeteksten og det er ikke tilstrækkeligt, at oplysningen fremgår af et bilag vedhæftet anmeldelsen til tinglysning.

På denne baggrund,  og da Tinglysningslovens §15, stk. 2, ikke indeholder en udtømmende angivelse af, i hvilke tilfælde afvisning fra tinglysning kan ske, stadfæstede Landsretten Tinglysningsrettens afgørelse.