Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Afvist at tinglyse lejekontrakt uden tinglyst adkomsthavers tiltræden

V.L.K. af 27. august 2015 V.L.B.-0672-15 (8206.2015.8).

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse ekstrakt af en lejeaftale fra 2008 under henvisning til, at tinglyst adkomsthaver skulle tiltræde lejekontraktens tinglysning enten digitalt eller i henhold til fuldmagt.

Landsretten udtalte, at lejer ikke med henvisning til lejelovens § 7 stk. 2, kunne kræve en lejekontrakt fra 2008 tinglyst uden digital underskrift fra tinglyst adkomsthaver. Lejelovens § 7 stk. 2, og 3, udgjorde ikke en fravigelse fra tinglysningslovens krav om tingbogslegitimation.