Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Ikke krav om anmeldelse af adkomstdokument

V.L.K. af 4. januar 2016 V.L.B-2464-14 (8206.2014.61)

Landsretten traf afgørelse om, at en arealoverførsel på baggrund af en ekspropriation kunne registreres uden forudgående adkomstdokument, da der forelå en erklæring fra den eksproprierende myndighed - som efterfølgende blev fremsendt til Tinglysningsretten.

Tinglysningsretten oprettede derfor adkomsten uden anmeldelse og med forevisning af erklæringen.