Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Anmeldt servitut kunne tinglyses endeligt

V.L.K. af 7. marts 2016 V.L.B.-1700-15 (8206.2015.50).

Ejer af ejendom, der netop havde fået tinglyst adkomst til ejendommen, havde pålagt ejendommen et pantsætningsforbud med pengeinstitut som påtaleberettiget.

En efterfølgende anmeldt servitut om, at ejer og fremtidige ejere skulle betale en tillægskøbesum under bestemte omstændigheder kunne iflg. Landsretten tinglyses endeligt uden samtykke fra pengeinstituttet, uanset retsplejelovens bestemmelser om mulig kapitalisering af en sådan servitut på tvangsauktion, henset til ordlyden af servitutten om pantsætningsforbud