Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Genindførelse af servitut

V.L.K. af 8. marts 2016 V.L.B.-1921-15 (8206.2015.59).

Fredningsservitut var en fejl i 2009 ikke blevet overført til ejendom i matrikulær sag.

Landsretten stadfæstede, at Tinglysningsretten genindførte servitutten uanset om der forelå en begæring herom eller ej, jf. tinglysningslovens § 34, stk. 1, 1. pkt.