Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Krav om afgivelse af erklæring jf. andelsboligforeningsloven § 13, stk. 2

V.L.K. af 14. marts 2016 V.L.B-2121-15 (8206.2015.68)

Ved tinglysning af skøde hvor hele den faste ejendom blev overdraget til tre købere, kunne Tinglysningsretten kræve afgivelse af erklæring om, at overdragelsen ikke var i strid med andelsboligforeningslovens § 13, stk. 2.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse med den begrundelse, at Tinglysningsretten uanset ordlyden i andelsboligforeningslovens § 17 kunne kræve en erklæring der viste, at overdragelsen ikke var i strid med andelsboligforeningslovens § 13, stk. 2.