Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

30 nov 2017

Tinglysningsretten

Skøde tinglyst med frist i forhold til erhvervelsesloven

Dom afsagt: 30. november 2017

V.L.K. af 30. november 2017 V.L.B.-1404 -17 (8206.2017.49).

Tinglysningsretten havde tinglyst et skøde med frist, idet køberen, der var dansk statsborger, var indrejst i Danmark inden for de seneste 5 år.

Landsretten stadfæstede, at Tinglysningsretten ikke kunne tinglyse skødet endeligt uden købers erklæring om tidligere at have boet sammenlagt i minimum 5 år eller redegørelse for, at køber har sin faste og varige bopæl i Danmark.