Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

08 feb 2018

Tinglysningsretten

Vedtægtsændring – begrænsning i retten til at udleje mindre end 30 dage

Dom afsagt: 8. februar 2018

V.L.K. af 8. februar 2018 V.L.B.-1518-17 (8206.2017.60)

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afvisning af et tillæg til ejerforeningsvedtægt, der indeholdt indskrænkning i retten til at udleje ejerlejlighederne i kortere tidsrum end 30 dage, da vedtægtsændringen ikke var tiltrådt af samtlige ejere