Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

22 maj 2018

Tinglysningsretten

Afvist delskøde

Dom afsagt: 22. maj 2018

V.L.K. af 22. maj 2018 V.L.B.-0077-18 (8206.2018.4).

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyst et delskøde på en ejendom, idet der allerede var tinglyst et delskøde på ejendommen, og det samlede areal fra de 2 skøder oversteg ejendommens registrerede areal.

Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens praksis, hvorefter et delskøde nr. 2 på en ejendom ikke kan tinglyses, hvis der rådes over et areal, der overstiger ejendommens areal med fradrag af et areal ifølge et tinglyst delskøde nr. 1, og stadfæstede afgørelsen.