Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

29 sep 2018

Tinglysningsretten

Digital underskrift på pdf-dokument

Dom afsagt: 29. september 2018

V.L.K. af 29. september 2018 V.L.B.-0340-18 (8206.2018.33).

Landsretten stadfæstede Tinglysningsretten afgørelse om, at ejer ikke kan disponere over ejendommen – her afgive ejererklæring efter tinglysningsbekendtgørelsen § 42 – ved digital underskrift på et pdf-dokument, der vedhæftes en anmeldelse på www.tinglysning.dk.