Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

20 sep 2018

Tinglysningsretten

Sletning af udlæg iht. tinglysningslovens § 20

Dom afsagt: 20. september 2018

V.L.K. af 20. september 2018 V.L. B-0249-18 (8206.2018.21)

Tinglysningsretten havde afvist at slette et udlæg iht. tinglysningslovens § 20. Landsretten stadfæstede afgørelsen om at tingbogsberettigede skal samtykke i sletning af udlægget jf. tinglysningslovens § 10 og at praksis fra den tidligere tinglysningslovs § 2 ikke kan opretholdes for dokumenter tinglyst efter denne bestemmelse blev ophævet. Utinglyst kreditors erklæring om, at udlægget var åbenbart ophørt og forevisning af transporter i kopi var således ikke tilstrækkelig dokumentation til sletning iht. tinglysningslovens § 20, stk. 1 eller stk. 2.