Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Afvisning af matrikulær ejendomsberigtigelse

V.L.K. af 17. december 2019 V.L.B.-0373-19 (8206.2019.34)

Tinglysningsretten afviste at registrere en matrikulær ejendomsberigtigelse om arealoverførsel efter bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 17, stk. 1, jf. udstykningslovens § 9, nr. 1, da Tinglysningsretten fandt, at der efter lovændring skulle ske prøvelse efter tinglysningslovens § 21, og det ikke forelå oplyst, at panthavere var enige i, at der forelå grundlag for ejendomshævd.

Landsretten fandt ikke, at den matrikulære ejendomsberigtigelse var omfattet af den tinglysningsmæssige prøvelse efter tinglysningslovens § 21 og ændrede afgørelsen.