Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

28 apr 2020

Tinglysningsretten

Ejererklæring efter TB § 42 kunne ikke vedrøre en hel ejendom

V.L.K. af 17. december 2019 V.L.B.-0386-19 (8206.2019.38)

Tinglysningsretten afviste at registrere en matrikulær ændring vedr. arealoverførsel af en samlet fast ejendom uden skøde fra sælger til køber.

Der var afgivet ejererklæring efter tinglysningsbekendtgørelsen § 42, nr. 1, men Tinglysningsretten fandt ikke, at denne bestemmelse efter sin ordlyd kunne anvendes vedrørende en samlet fast ejendom, man alene kunne anvendes vedr. et delareal af en ejendom.

Landsretten stadfæstede afgørelsen, da landsretten ikke fandt, at der er tale om overførsel af et areal i tinglysningsbekendtgørelsens § 42, nr. 1’ forstand, når samlet fast ejendom sammenlægges med en anden ejendom.