Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

14 feb 2019

Tinglysningsretten

Afvisning af ejererklæring

Dom afsagt: 14. februar 2019

V.L.K. af 14. februar 2019 V.L.B.-0541-18 (8206.2018.49)

Tinglysningsretten afviste en ejererklæring efter tinglysningsbekendtgørelsen § 42, nr. 1, da arealoverførslen vedrørte hele ejendommen, og ikke alene et areal fra en ejendom.

Afgørelsen blev kæret af landinspektør, der tilkendegav, at han - uanset at han ikke er part i kæresagen og ikke kan være procesfuldmægtig efter retsplejelovens § 260 - kærede afgørelsen, idet han ikke fuldt ud vil kunne belaste parterne med meromkostninger.

Landsretten afviste sagen med bemærkning om, at henvisning til meromkostninger ikke kunne føre til, at landinspektør kunne kære sagen efter retsplejelovens § 393, stk. 1.