Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

11 feb 2020

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af servitutter i henhold til planlovens § 18

Dom afsagt: 11. februar 2020

V.L.K. af 11. februar 2020 V.L.B.-0287-292, 0333-335 i 2019 (8206.2019.25)

Servitut indeholdt medlemskab af en grundejerforening.

Tinglysningsretten afviste at aflyse servitutten med hjemmel i planlovens § 18, da der ikke var tale om en tilstandsservitut. Landsretten stadfæstede afgørelsen.


Servitutter indeholdende bestemmelser om bebyggelse, anvendelse og udstykning samt bebyggelsens omfang og udformning.

Tinglysningsretten afviste at aflyse servitutterne med hjemmel i planlovens § 18, da Tinglysningsretten ikke vurderede, at servitutterne var uforenelige med den vedtagne lokalplan. Landsretten stadfæstede afgørelsen.