Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

21 aug 2020

Tinglysningsretten

En personlig forpligtelse kan ikke tinglyses som en ret over ejendommen

V.L.K. af 21. august 2020 V.L.B.-0357-20 (8206.2020.34)

Tinglysningsretten havde afvist en servitut indeholdende en køberet, da denne ikke stiftede ret og pligt over ejendommen. Tinglysningsretten havde anført, at servitutten ikke fastslår, stifter, forandrer eller ophæver en ret over en fast ejendom, jf. tinglysningslovens § 10. En ret til at købe en ejendom er ikke en begrænsning i rådigheden af ejendommen.  Endvidere er køberetten formuleret således, at der alene er tale om en ret over for aktuel ejer og ikke tillige over for kommende ejere af ejendommen. Tinglysningsretten havde endvidere anført, at da købesummen ikke var fastsat i servitutten enten som et bestemt beløb eller således, at det var beskrevet, hvordan købesummen beregnes, var der ikke tale om en endelig fastsat køberet som påtaleberettigede kunne støtte ret på overfor ejendommens kommende ejere.

Landsretten var enig i Tinglysningsrettens resultat og begrundelse herfor. Landsretten stadfæstede derfor Tinglysningsrettens afgørelse.