Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

24 jan 2021

Tinglysningsretten

Forkøbsret kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20

V.L.K. af 24. januar 2021 V.L.B.-0420-21 (21/26544).

Tinglysningsretten havde ved afgørelse af 8. november 2021 afvist, at slette en forkøbsret til A, der var tinglyst således: ”Såfremt Kommunen ønsker at sælge jorden eller parceller af denne efter at udstykning er sket, har sælgeren (A) forkøbsret…… påtaleretten tilkommer sælgeren (A)”. Forkøbsretten indeholdte ikke oplysninger om baggrunden for forkøbsretten, der kunne understøtte, at den alene var gældende, så længe A var i live, og ikke kunne gøres gældende af A's dødsbo eller arvinger. Når der ikke var forhold beskrevet i skødet, der understøttede, at forkøbsretten var en personlig rettighed, fandt Tinglysningsretten ikke at kunne slette forkøbsretten, uden at A's dødsbo eller arvinger havde haft mulighed for at udtale sig herom. Landsretten stadfæstede afgørelsen med henvisning til det af Tinglysningsretten anførte.