Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

03 feb 2021

Tinglysningsretten

Sletning af udlæg iht. tinglysningslovens § 20

Dom afsagt: 3. februar 2021

V.L.K. af 3. februar 2021 V.L.B.-0560-20 (8206.2020.55).

Tinglysningsretten havde afvist at slette et udlæg på 12.529 kr. iht. tinglysningsloven §20.

Udlægget, der var tinglyst i 2010, var dokumenteret transporteret flere gange, men transporterne var ikke tinglyst.

Kærende gjorde gældende, at udlægget kunne slettes som åbenbart ophørt på baggrund af det fremsendte materiale, hvoraf det fremgik, at ingen af parterne gjorde sikkerheden gældende.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at der måtte tinglyses transport fra nuværende tinglyste kreditor til xxx, som herefter kunne kvittere udlægget til aflysning. Forevisning af transporter i kopi var ikke tilstrækkelig dokumentation til sletning iht. tinglysningslovens § 20.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse.