Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

17 nov 2022

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten havde afvist at aflyse underpant på baggrund af dom

Dom afsagt: 14. november 2022

V.L.K. af 14. november 2022 V.L.B.-0303-22 (22/17102).

Tinglysningsretten havde den 18. august 2022 afvist at aflyse et underpant på 500.000 kr. på baggrund af en dom afsagt af byretten og efterfølgende stadfæstet af landsretten. Tinglysningsretten havde afvist anmeldelsen og henvist til, at underpanthaver måtte tiltræde aflysningen, da dommen var formuleret således, at underpanthaver skulle anerkende, at underpantet var ophørt og derfor skulle udslettes af tingbogen.

Kærende nedlagde påstand om ophævelse og hjemvisning til fornyet behandling ved Tinglysningsretten og gjorde gældende, at underpantet kunne aflyses uden underpanthavers tiltræden, da det på baggrund af landsretsdommen måtte lægges til grund, at underpantet var ophørt ifølge retsbeslutning og derfor kunne aflyses.

Tinglysningsretten nedlagde påstand om stadfæstelse og gjorde gældende, at aflysning af underpantet krævede tiltrædelse af underpanthaver, da der var tale om en dom til anerkendelse og ikke fuldbyrdelse.

Landsretten fandt efter indholdet af præmisserne i byrettens dom, der var stadfæstet af landsretten, at der forelå en retsbeslutning om, at underpantet var ophørt og derfor kunne aflyses uden underpanthavers tiltræden.

Landsretten ophævede Tinglysningsrettens afgørelse og hjemviste sagen til videre behandling ved Tinglysningsretten.