Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

05 dec 2022

Tinglysningsretten

Ejerforeningsvedtægt - sikkerhedsstillelse på mere end 50.000 kr.

V.L.K af d. 5. december 2022 V.L.B-0383-22 (22/20638) (U2023.974/TBB2023.123)

En ejerforeningsvedtægt – anmeldt til tinglysning som fravigelse fra normalvedtægten – kunne tinglyses uden alle ejeres samtykke. I vedtægten var sikkerhed til ejerforeningen fastsat til mere end 50.000 kr. som i normalvedtægtens § 31. Tinglysningsretten fandt, at dette krævede samtykke fra ejerne, da pantet ville reducerede ejerlejlighedsejers mulighed for realkreditbelåning på sdo/sdro vilkår, hvor realkreditinstitutterne ikke kan bortse fra sikkerhed til ejerforening.

Landsretten ændrede afgørelsen, med bemærkning, at fravigelsen fra normalvedtægten var gyldigt oprettet efter foreningens vedtægt og der var ikke grundlag for at antage materiel ugyldighed.

Tinglysningsretten vil derfor fremover ikke se en sådan bestemmelse som et indgreb i ejers særråden over ejerlejligheden, der skal påses af Tinglysningsretten og evt. uenighed må gøres gældende ved søgsmål.