Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

20 apr 2022

Tinglysningsretten

Skøde afvist med rette som værende i strid med andelsboligforeningsloven

V.L.K. af 23. marts 2022 i V.L. B-0427-21 (21/28027)

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse et skøde vedrørende en ideel andel af en ejendom tilknyttet en eksklusiv brugsret til en beboelseslejlighed. Afvisningen var begrundet med, at ejendommen var omfattet af andelsboligforeningsloven og forbuddet mod overdragelse af en anpart af en ejendom hvortil, der var knyttet en brugsret til en beboelseslejlighed.

Der havde tidligere været oprettet et anpartsblad på ejendommen, der repræsenterede en ideel andel med brugsret til den beboelseslejlighed, der var knyttet brugsret til i skødet. Anpartsbladet var blevet nedlagt på grund af ejersammenfald mere end 3 år før skødets anmeldelse, og det anmeldte skøde indeholdt tillige en anmodning om genoprettelse af anpartsbladet med brugsret til beboelseslejligheden.

Kærende gjorde gældende, at anpartsbladet var nedlagt uden høring og uden oplysning om, at anpartsbladet ikke ville kunne genoprettes.

Landsretten afviste at behandle spørgsmålet om Tinglysningsrettens nedlæggelse af anpartsbladet, idet kærefristen for længst var overskredet, og stadfæstede afvisningen af skødet, da ejendommen var omfattet af andelsboligforeningsloven og forbuddet mod overdragelse af en anpart af en fast ejendom med en brugsret til en beboelseslejlighed tilknyttet i lovens § 13.