Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

16 maj 2022

Tinglysningsretten

Adresser på bygninger på fremmed grund

Mange af Tingbogens bygningsblade får nu deres særskilte adresser vist. Adresserne hentes fra Dansk Adresse Register, via bygningsbladets BFE nummer.

Da der ikke er fælles data i Tingbog, ejendomsbeliggenhedsregister og adresseregisteret, kan bygningsbladets viste adresse ikke anvendes som entydig identifikation af hvilket bygningsblad, der repræsenterer den bygning, der ligger på den pågældende adresse. Bygningens blad i Tingbogen skal derfor stadig identificeres ud fra grundens matrikelnummer, ejerlav og bygningsbladets nummer.

Beskrivelsen af bygningen på det pågældende bygningsblad kan findes i anmeldelsen, der danner grundlag for bygningsbladets oprettelse, eller ud fra oplysningerne i pantebreve og/eller skøder tinglyst på bygningsbladet.

Er den viste adresse for bygningsbladet forkert, må der rettes henvendelse til kommunen, der sammen med Ejendomsbeliggenhedsregistret (Geodatastyrelsen) kan undersøge om det rigtige søge-id er tilknyttet det anførte BFE-nummer.