Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

17 maj 2022

Tinglysningsretten

Adskillelse af servitutter fra fravigelser fra normalvedtægten

V.L.K. af 10. maj 2022 V.L.B.-0437-21 (21/26991).

Landsretten udtalte, at Tinglysningsretten ikke havde været berettiget til at afvise bestemmelser, der ikke var fravigelser fra normalvedtægten i en ejerforeningsvedtægt anmeldt som ”Normalvedtægt fravigelse”. Tinglysningsretten var ej heller berettiget til at afvise for servitutrettigheder indeholdt i ejerforeningsvedtægten under henvisning til, at disse skulle anmeldes særskilt som ”servitut”. En bestemmelse om, at en ejer først kan udøve stemmeretten, når ejerforeningen er underrettet om ejerskiftet, fandtes ikke at være i strid med ejerlejlighedslovens § 3 stk. 3.  En bestemmelse om, at en ejer i restance med fællesudgifter og andre bidrag fik suspenderet stemmeretten var i strid med ejerlejlighedslovens § 3 stk. 3 og, Tinglysningsretten kunne derfor afvise tinglysning af denne bestemmelse. Ejerforeningen skulle være angivet som påtaleberettiget i ejerforeningsvedtægten samt i anmeldelsen i henhold til tinglysningslovens § 10 stk. 5 og ejerlejlighedslovens § 5 stk. 5, hvorfor Tinglysningsretten berettiget havde afvist hele dokumentet.