Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

22 jul 2022

Tinglysningsretten

Afvisning af ændring af servituts løbenumre

V.L.K. af 28. juni 2022 V.L.B.-0130-22 (22/03819)

I forbindelse med, at en ejendom blev udstykket, overførte tinglysningsdommeren en tinglyst servitut til de udstykkede ejendomme med korrekt dato og deklarationstekst, men overførte ikke løbenummer til de nye ejendomme. I Den Digitale Tingbog har servitutten derfor individuelle løbenumre for hver ejendom.

Kommune og landinspektør påstod dette rettet i medfør af tinglysningslovens § 34 og tinglysningslovens § 20, stk. 3, således at servitutten på alle ejendomme skulle have det oprindelige løbenummer.

Da servitutten var korrekt angivet med tekst, dato og har rette prioritet, fandt Landsretten det ikke godtgjort, at der var begået en fejl, der kunne begrunde en rettelse af tingbogen for de udstykkede matrikler i medfør af tinglysningslovens § 34 eller 20, stk. 3.