Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

06 sep 2022

Tinglysningsretten

Afvist at slette et af kurator afvist underpant iht tinglysningslovens §20

Dom afsagt: 6. september 2022

V.L.K. af 6. september 2022 V.L.B.-0225-22 og V.L.B.-0226-22 (22/12033 og 22/11968).

Tinglysningsretten havde den 1. juni 2022 afvist at slette et underpant på 851.000 kr. og et underpant 341.457 kr. med pant i ejerpantebreve med tilsvarende hovedstole tinglyst til navngiven underpanthaver den 1. december 2017.

Afvisningsbegrundelserne lød som følger: ”Afvist. Underpantet kan ikke slettes på det foreliggende grundlag. Underpantet skal som udgangspunkt kvitteres til aflysning af underpanthaver på baggrund af kurators afvisning af kravet.” Det underliggende krav på i alt 1.192.457,00 kr. (341.457 kr. + 851.000 kr.) var ifølge kurator anmeldt i konkursboet af underpanthaver den 5. januar 2022 uden nærmere dokumentation og kravet og den dertil hørende pantesikkerhed blev på baggrund af kurators indstilling afvist på et fordringsprøvelsesmøde afholdt af konkursboet.

Kærende nedlagde påstand om ophævelse og hjemvisning til fornyet behandling ved Tinglysningsretten og gjorde gældende, at såvel den underliggende fordring som pantesikkerhederne var åbenbart ophørte, som følge af afvisningerne og derfor ikke længere havde nogen retskraft.

Tinglysningsretten nedlagde påstand om stadfæstelse og gjorde gældende, at sletning af underpant som følge af afvisning på et fordringsprøvelsesmøde falder uden for, hvad der i henhold til retspraksis kan slettes som åbenbart ophørt efter tinglysningslovens § 20.

Landsretten stadfæstede af de grunde, som var anført i Tinglysningsrettens afvisningspåtegninger, Tinglysningsrettens afgørelser.