Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

08 sep 2022

Tinglysningsretten

Erhvervelseslovens bopælskrav

Dom afsagt: 8. september 2022

V.L.K. af den 8. september 2022 V.L.B -0242-22 (22/13046).

Ved en tysk statsborgers køb af en fritidsbolig i Danmark med overtagelse 1. april 2022, tinglyste Tinglysningsretten skødet med frist til dokumentation for opfyldelse af erhvervelseslovens bopælskrav. Pågældende havde haft adresse i Danmark siden 1. oktober 2021.

På baggrund af sagens konkrete omstændigheder fandt landsretten ikke grundlag for at formode, at pågældende ikke skulle have sit faste og varige hjem her i landet. Tinglysningsretten havde herefter ikke været berettiget til at lyse skødet med frist til indhentelse af civilstyrelsens tilladelse.

Landsretten ophævede derfor den påkærede afgørelse og hjemviste sagen til Tinglysningsretten med henblik på tinglysning af skødet uden frist.