Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

09 sep 2022

Tinglysningsretten

Udlæg aflyst iht. fogedrettens afgørelse

Dom afsagt: 9. september 2022

V.L.K af 9. september 2022 B-0196-22

Der var i 1990 foretaget og tinglyst udlæg i debitors faste ejendom for cirka 11.000 kr.
I V.L.K af 9. september 2022 B-0196-22 traf landsrettens afgørelse – i kæremål vedr. fogedrettens afvisning heraf - om, at fogedforretningen kunne genoptages efter retsplejelovens § 504, nr. 5. Det fremgår af afgørelsen, at debitor havde oplyst, at hun havde betalt fordringen i månederne efter udlægget var foretaget, men uden at hun havde fuldstændig dokumentation herfor, og at hun havde oplyst nærmere om kreditors ophør i 1995.
Fogedrettens efterfølgende afgørelse om, at udlægget var forældet og dermed bortfaldet, kunne danne baggrund for aflysning af udlægget uden kreditors underskrift.