Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

10 jan 2023

Tinglysningsretten

Omdannelse til et afgiftspantebrev (22/16134)

V.L.K. af. 20. december 2022 V.L.B-0292-22

Tinglysningsretten havde tinglyst en omdannelse af et ejerpantebrev med en hovedstol på 3.100.000 kr. til et afgiftspantebrev. Ved anmeldelsen var der angivet en ny hovedstol på 1.100.000 kr. Tinglysning skete automatisk i overensstemmelse med anmeldelsen. Anmelder rettede straks henvendelse til Tinglysningsretten og ønskede ejerpantebrevet genindført, da hensigten havde været at afgiftsparkere en del af hovedstolen, men ikke at aflyse ejerpantebrevet. Tinglysningsretten afviste at genindføre ejerpantebrevet. Kærende nedlagte principalt påstand om, at anmeldelsen burde have været afvist og subsidiært, at hele hovedstolen blev afgiftsparkeret. Det blev hertil gjort gældende, at kreditor ikke have tiltrådt, at ejerpantebrevet blev aflyst og at tinglysning ville stride mod sund fornuft, hvorfor anmeldelsen burde være afvist. Tinglysningsretten nedlagde påstand om stadfæstelse overfor den principale påstand og afvisning overfor den subsidiære påstand, idet ejerpantebrevet var omdannet i overensstemmelse med anmeldelsen og idet risikoen for fejl ifm. anmeldelsen påhviler anmelder. Landsretten tiltrådte, at Tinglysningsretten havde tinglyst som sket og fandt ikke grundlag for, at Tinglysningsretten skulle genindføre ejerpantebrevet.