Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

10 nov 2023

Tinglysningsretten

Tinglyst vedtægtsændring – kærende henvist til civilt søgsmål

Dom afsagt: 7. november 2023

V.L.K. af 7. november 2023 V.L.B.-0313-23 (23/41395).

Tinglysningsretten havde den 16. august 2023 tinglyst en ændring til en ejerforeningsvedtægt. Afgørelsen blev påkæret af en ejerlejlighedsejer med påstand om, at Tinglysningsretten skulle have afvist vedtægtsændringen, da vedtægtsændringen ikke var lovlig vedtaget. Kærende anførte, at vedtagelse var sket med 2/3 flertal, men krævede samtlige ejers tiltræden, da vedtægtsændringen efter kærendes opfattelse var i strid med ejerlejlighedslovens § 4 hhv. normalvedtægtens § 7 og dermed ugyldig.

Tinglysningsretten anførte, at tvister efter ejerlejlighedslovens § 4 hhv. normalvedtægtens § 7 henhører under civilretten, idet en sådan prøvelse af vedtægten bl.a. forudsætter en bevisførelse, som ikke kan foretages af Tinglysningsretten.

Landsretten udtalte, at vedtægtsændringen var vedtaget i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om procedure herfor, herunder med kvalificeret majoritet som foreskrevet. Herefter og idet der ikke var noget åbenlyst grundlag for at antage, at vedtægtsændringen var materielt ugyldig, stadfæstes Tinglysningsrettens afgørelse.

Landsretten bemærkede, at en endelig stillingtagen til vedtægtsændringens materielle gyldighed i givet fald vil skulle afgøres ved civilt søgsmål. I omkostninger for landsretten skulle kærende betale 2.000 kr. + moms til ejerforeningen.