Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

21 dec 2023

Tinglysningsretten

Oprettelse og ændring af bygningsblade pr 1. januar 2024

En ændring af § 19 i tinglysningsloven betyder, at nye bygningsblade for bygninger på fremmed grund efter nytår skal identificeres og stedfæstes hos Geodatastyrelsen, før der kan tinglyses rettigheder derpå.

Dermed er det fra 1. januar 2024 kun Geodatastyrelsen, der kan oprette anmeldelser af nye bygningsblade i Tingbogen. Nye bygningsblad bliver oprettet i Tingbogen uden adkomst eller andre rettigheder.

Herefter kan der anmeldes adkomst til bygningsbladet med dokumenttypen ”Anden Adkomst”. Anmeldelsen skal have vedhæftet dokumentation for ejendomsret samt dokumentation for, at bygningsbladets genstand er omfattet af tinglysningslovens § 19. Der må ikke allerede være oprettet et bygningsblad for bygningen i Tingbogen, og bygningen må ikke have været en del af den ejendom, den er beliggende på. Når bygningsbladet er blevet tilføjet en adkomsthaver, er det en almindelig fast ejendom, og der kan herefter tinglyses øvrige rettigheder - som fx pantehæftelser – derpå.

Ændringer af bygningsbladets omfang og nedlæggelse af bygningsblade som følge af nedrivning vil også skulle anmeldes via Geodatastyrelsen.

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1601 af 12. december 2023 vedrørende bl.a. registrering og notering angående bygning på fremmed grund.

Vi arbejder på en vejledning i anmeldelser af rettigheder på bygningsblade bl.a. i forhold til den indledende prøvelse af, om der er tale om en bygning på fremmed grund, eller om bygningen er oprettet i forvejen. Denne prøvelse vil blive foretaget ved den første anmeldelse af adkomst på bygningsbladet.