Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

17 apr 2023

Tinglysningsretten

Ændring af bl.a. tinglysningsafgiftsloven

Folketinget har vedtaget lovændring om indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde mv.

Læs "Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven".

Lovændringen har ikke betydning for tinglysning af pantet i Den Digitale Tingbog. Anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift til denne type lån skal ske til Skattestyrelsen og ikke ved anmeldelse på www.tinglysning.dk.

Har du spørgsmål til lovændringen, eller hvordan du søger godtgørelse af tinglysningsafgift efter denne særlige bestemmelse, må du kontakte Skattestyrelsen.