Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

16 maj 2023

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af ejerpantebrev

Dom afsagt: 16. maj 2023

V.L.K. af 16. maj 2023 V.L.B.-0066-23 (23/10891)

Tinglysningsretten havde den 17. februar 2023 afvist at aflyse et ejerpantebrev i bilbogen, da anmeldelsen ikke var underskrevet af ejerpantebrevets kreditor (og debitor). Kærende påstod ejerpantebrevet aflyst og gjorde gældende, at kreditor/debitor ifølge ejerpantebrevet aldrig fik bilen i sin besiddelse, førend han fortrød købet heraf, og at det ikke har været muligt at få kreditor/debitor til at underskrive aflysningen. Tinglysningsretten gjorde bl.a. gældende, at aflysning skal underskrives af rettighedshaver ifølge pantebrevet, og at det pengeinstitut, der havde forestået tinglysningen af pantebrevet som autoriseret anmelder, ville kunne underskrive aflysningen på kreditors/debitors vegne, hvis dette var aftalt i forbindelse med låne- og pantsætningsaftalerne. Landsretten var enig i Tinglysningsrettens afvisning og begrundelse og stadfæstede den.